Vägsjäl Stora Hult

Andra upplagan säljes av Lillaro Café.
Den kan även beställas via larsolefeldt @ gmail.com.

Pris inkl moms 220 kronor (+ ev porto)

Vägsjäl Stora Hult
När vi flyttade till Stora Hult permanent dröjde det inte länge förrän jag hörde olika berättelser om Ernst Wigforss, Georg, Ida m.fl. Profiler som bott och verkat i byn.
Jag beslöt mig därför ganska snart för att börja samla information om Stora Hults historia. Våren 2002 kunde jag presentera det hela i bokform, en bok på 383 sidor med titeln "Vägsjäl Stora Hult".

Så här skrev jag i förordet till boken:
"Jag är oerhört glad för att det inte finns någon Storgata i Stora Hult.
En sådan hade förmodligen varit ganska bred och med vita linjer i mitten av asfalten. Kanske med höga och ännu fulare gatlyktor än de vi har i dag och som bländat oss så att vi inte sett ljusen från Arild.
Nästan lika tacksam är jag för att det inte finns någon Januarigata och Februarigata eller Lupingata och Kastanjegata.
Lyckligast är jag för att det inte finns någon gata alls. Bara vägar och stigar.
Det är detta som ger Stora Hult lite av dess speciella karaktär, dess själ. Vägsjäl Stora Hult.      

Bortsett från "genomfartslederna" är inte så många vägar i Stora Hult asfalterade. Och visst har en grusväg mer charm än en asfalterad gata.
Den som växer upp vid en grusväg får tidigt lära sig att livet kan vara lite skumpigt ibland. De flesta asfalterade gator här i världen sägs leda till elände, grusvägar leder ofta till en stillsam insjö i skogen eller ännu oftare till det betagande öppna havet.
Människor som bor i f.d. sommarstugeområden på Bjärehalvön söker nu med ljus och lykta efter tomt eller hus i Stora Hult. Därför att här finns atmosfären ännu kvar. Där de bor har asfalten tagit överhanden.
Jag är tacksam så länge Stora Hult får behålla sina grusvägar. För dessa utgör en viktig del av områdets själ. Vägsjäl Stora Hult.

När vägarna i Stora Hult och Lervik i början av 1980-talet fick sina namn, var man klok nog att ge varje väg ett namn, som på något sätt speglar historien i området. Vägarna uppkallades efter personer som bott och verkat i Stora Hult. Ernst Wigforss och Mor Botilda, Tre Rosor och Pilla, stor som liten, hög som låg. På så sätt får vi som bor här i dag en förankring i tiden. Skyltar med texten Hövelvägen, Lergravavägen och Påskaliden påminner oss dagligen om flydda tider. Genom vägnamnen är vår lokala historia mer levande än den annars skulle ha varit. Historien blir en del av områdets själ. Vägsjäl Stora Hult.

34 kapitel
Boken innehåller 34 kapitel, ett om varje väg eller stig med kulturhistorisk anknytning:
Allmänningen
Badstigen
Ernst Wigforss väg
Fårstigen
Fäladsvägen
Gamlegårdsvägen
Grytehamnsvägen
Grytskärsvägen
Gräslyckevägen
Gulmårevägen
Hovallsvägen
Hultavägen
Hällan
Hövelvägen
Idas väg
Lergravavägen
Lerviksvägen
Lilla Hultsvägen
Långabrovägen
Lönborgs väg
Mor Botildas väg
Nabbavägen
Nissestigen
Pellestigen
Pillas väg
Poppelstigen
Påskaliden
Rullebäcksvägen
Saltörsvägen
Stora Hultsvägen
Torkels väg
Tre Rosors väg
Vindstigen
Vipevägen
(Den enda väg som inte finns med är Kamomillvägen, eftersom den inte har någon kulturhistorisk anknytning)
Boken innehåller mer än 450 bilder och finns från 1 december 2014 åter i lager.

Skånska sommarnöjen
Med utgångspunkt från min bok "Vägsjäl Stora Hult" medverkade jag 2004 i Skånes Hembygdsförbunds årsbok "Skånska sommarnöjen" med en artikel med rubriken "Strandliv och strandkiv".

Bokomslag till Skånska sommarnöjen